Link 4 all

Το Link4all είναι μια νέα και πρωτοποριακή Cloud πλατφόρμα, η οποία προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμένες αποκλειστικά για μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις.

Tο Link4all σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την MAT Electronics , αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις της μικρής λιανικής, προκειμένου να αξιοποιηθεί από αυτές ως ένα πολύτιμο εργαλείο, στην αντιμετώπιση του σύγχρονου ανταγωνισμού και ιδιαίτερα εκείνου που προέρχεται από τις μεγάλες και οργανωμένες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η Cloud πλατφόρμα Link4all, χάρη στη τετραπλή λειτουργικότητά της (Link4all*Retail – Link4all*Invoicing – Link4all*Provider – Link4all*Business), παρέχει λύσεις, στο σύνολο των πληροφορικών και μηχανογραφικών αναγκών μιας σύγχρονης μικρής επιχείρησης.

Η αξιοποίησή της γίνεται με τρόπο απλό και φιλικό προς το χρήστη, ενώ χωρίς να υπολείπεται σε λειτουργικότητα, προσφέρεται σε υποπολλαπλάσιο κόστος, συγκριτικά με τα ακριβά και πολύπλοκα συστήματα που χρησιμοποιούν οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Link4all*Retail

Στην υπηρεσία Link4all*Retail μπορούν να συνδεθούν μέσω Internet και να ανταλλάξουν δεδομένα μέσω ασφαλών κρυπτογραφημένων πρωτοκόλλων, τα ταμειακά συστήματα των λιανεμπόρων που διαθέτουν τις νέες πρωτοποριακές λειτουργίες M2C (Machine to Cloud).

 

Τέτοια είναι τα συστήματα Elio Web, Edo Web, Mercato Net, Elio PoSS και Microemporio RMS που διατίθενται από την RBS και κατασκευάζονται από την ΜΑΤ Technology.

 

Παρόλο ότι τα συστήματα αυτά προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες, ανταποκρινόμενα ταυτόχρονα στις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, το κόστος τους παραμένει σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό επίπεδο, συγκρινόμενο με το κόστος των απλών συμβατικών συστημάτων.

 

Είναι σημαντικό για μια επιχείρηση λιανικής, να φροντίσει να προμηθευτεί, όταν προκύψει η σχετική ανάγκη, ένα ταμειακό σύστημα τέτοιου τύπου, προκειμένου, πέρα από την αξιοποίηση των αυτόνομων εξαιρετικών δυνατοτήτων του, εάν και όποτε αποφασιστεί από τον επιχειρηματία, να μπορεί να συνδεθεί στην υπηρεσία Link4All, οπότε ο λειτουργικός αυτός συνδυασμός θα αποτελέσει ένα σημαντικό μοχλό αύξησης της ανταγωνιστικότητάς και της παραγωγικότητας της επιχείρησης.

Link4all*Invoicing

Η υπηρεσία Link4all*Invoicing έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στους χρήστες της όπως:

 

  • Αποστολή και λήψη Ηλεκτρονικών Τιμολογίων.
  • Aποθήκευση και Αναζήτηση των διακινούμενων μέσω της υπηρεσίας τιμολογίων, για 5 έτη ή και περισσότερο με πρόσθετη χρέωση, εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης.
  • Διεκπεραίωση κάθε σχετικής με τα τιμολόγια φορολογικής απαίτησης όπως π.χ. περιοδικές καταστάσεις αγορών και πωλήσεων, εφόσον φυσικά είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία όλα τα απαραίτητα δεδομένα.
  • Έκδοση και παροχή Ηλεκτρονικών Υπογραφών, για οποιοδήποτε έγγραφο αιτηθεί ο χρήστης της υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλίσει την αυθεντικότητά του και την ακεραιότητα των δεδομένων του.

Link4all*Provider

Η υπηρεσία αυτή βασίζεται στις διατάξεις του νέου νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπου προβλέπονται σε διάφορα άρθρα του τα εξής:

«οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών…………. Ως Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας-υπόχρεη οντότητα- εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.Τα εν λόγω παραστατικά πωλήσεων μπορούν να διαβιβάζονται κατ’ ευθείαν στους αποδέκτες τους από τον πάροχο ή να παραδίδονται στην υπόχρεη οντότητα. Ο Πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την υπόχρεη οντότητα, να αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση και φύλαξη αντιγράφων των σχετικών παραστατικών για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο».

Link4all*Business

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται προς κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του δικτύου των διασυνδεδεμένων πανελλαδικά ταμειακών συστημάτων, στην βάση στρατηγικής συνεργασίας

Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές με έναν αριθμό, στην πλήρη ανάπτυξή του, 4.000 τερματικών, ικανών να προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών και 10.000 τερματικών ικανών να εκτυπώνουν μέσω κεντρικής διαχείρισης, διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα στοχευμένα ανά περιοχή και ανά επαγγελματική κατηγορία.

 

Μέσω του δικτύου αυτού παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση με εξαιρετική σχέση “όφελος προς κόστος” να πραγματοποιήσουν:

  • Πωλήσεις διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω εκτυπούμενων κωδικών με χαμηλό κόστος προμήθειας.
  • Πωλήσεις υπηρεσιών μέσω Internet για πελάτες που δεν διαθέτουν τραπεζικές κάρτες ή δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Internet και θέλουν να αποφύγουν την επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα.
  • Ενημέρωση συγκεκριμένης ομάδας καταστημάτων για νέα προϊόντα ή για ειδικές προσφορές.
  • Αναγγελία και διαφήμιση τοπικών εκδηλώσεων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.) και πλήθος άλλων προωθητικών ενεργειών.
  • Διάθεση και αξιοποίηση εκπτωτικών κουπονιών, έντυπων ή ηλεκτρονικών.
  • Κάθε άλλου είδους ειδικής απομακρυσμένης και στοχευμένης υπηρεσίας που θα επιθυμούσαν να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μαζί.