Λύσεις Software

Τα προγράμματα της Soft1 αποτελούν μία σύγχρονη λύση μηχανογράφησης που απλοποιεί όλες τις διαδικασίες της επιχείρησής σας, αποβάλλοντας την πολυπλοκότητα από την καθημερινή της λειτουργία. Ενσωματώνουν πλούσια λειτουργικότητα, προσαρμόζεται απολύτως
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, με την ελάχιστη επένδυση σε κόστος και πόρους IT.

Με ενότητες που υποστηρίζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων σας, από την παραγωγή και την αλυσίδα εφοδιασμού έως τις πωλήσεις, σας βοηθάει να διαχειριστείτε καλύτερα τα οικονομικά σας, μειώνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής σας.

unnamed

Η Epsilon Net καλύπτει τις απαιτήσεις της αγοράς των επιχειρήσεων, ξενοδοχείων , εστιατορίων , cafe κτλ αλλά και των οικονομικών συμβούλων, φοροτεχνικών
και δικηγορικών γραφείων σε θέματα λογιστικής, φορολογικής και οικονομικής διαχείρισης. Με υψηλή τεχνογνωσία και γνώση της αγοράς, υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων.Η Epsilon Net έχει δημιουργήσει εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού καθώς και συνοδευτικά modules για την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών τόσο των λογιστών-φοροτεχνικών όσο και των επιχειρήσεων.

H Data Communication έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και σε λογιστικά γραφεία. Συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλυτέρων ελληνικών εταιριών πληροφορικής όσον αφορά στις εγκαταστάσεις επιχειρησιακού λογισμικού και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά λογισμικού για λογιστικά γραφεία.
Η εταιρία διαθέτει 2 τομείς δραστηριότητας:

  • Ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενου λογισμικού
  • Δημιουργία εξειδικευμένων λύσεων κάθετων αγορών